Вівторок, 07.07.2020, 20:56Вітаю Вас Гість | RSS
Летичівський НВК №2 "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія"
 • DSC_0154
 • DSC_0526
 • DSC_0597
 • DSC_0530
 • DSC_0538
 • DSC_0721
 • DSC_0732
 • DSCF6119
 • DSCF6538
 • РЎРёРЅС–
 • IMG_20130901_094720
 • IMG_20130901_090747
 • IMG_6147
 • IMG_20130901_090722
 • IMG_2026
 • IMG_1006
 • IMG_1081
 • 1175273_564697563566683_1818596611_n
 • DSC_0777
 • DSCF6477
 • DSCF6471
DSC_01541 DSC_05262 DSC_05973 DSC_05304 DSC_05385 DSC_07216 DSC_07327 DSCF61198 DSCF65389 РЎРёРЅС–10 IMG_20130901_09472011 IMG_20130901_09074712 IMG_614713 IMG_20130901_09072214 IMG_202615 IMG_100616 IMG_108117 1175273_564697563566683_1818596611_n18 DSC_077719 DSCF647720 DSCF647121
Gallery Javascript by WOWSlider.com v5.0
Меню сайту
Категорії розділу
Наші випускники [5]
Новина сайта [462]
випускники 2011-2012 [0]
Випускники 2012-2013 [0]
Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Жахливо
4. Непогано
5. Погано
Всього відповідей: 661
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Педагогічні Ради


ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАД
На зміну традиційним приходять нові форми проведення педрад: педрада з елементами тренінгу, педрада – „круглий стіл”, педагогічний аукціон, методична панорама, педрада – ділова гра, педагогічна дискусія, багатоступенева та багатоетапна педрада, педагогічно-методичний фестиваль, психолого-педагогічний ринг тощо.
Нетрадиційні форми проведення педрад досягають своєї мети, якщо в школі панує доброзичлива обстановка, вчитель з радістю йде на роботу, адміністрація розуміє проблеми вчителя, завжди допомагає їх розв`язанню, бачить у кожному педагогові та учневі творчу особистість, створює оптимальні умови для плідної роботи.
Суть інтерактивного навчання: навчальний процес організований так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва.
Інтерактивне навчання дозволяє розв`язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виконання завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.
Найбільш відомі форми інтерактивних методів – „Велике коло”, „Дзига”, „Акваріум”, „Дебати”, „Мозковий штурм”, „Джигсоу”.

„АКВАРІУМ”

Може використовуватися для обговорення таких проблем:
* Народознавство як засіб формування громадських якостей особистості.
* Шляхи та засоби формування в учнівської молоді системи морально-духовних цінностей.
* Удосконалення системи фізичного виховання школярів.
* Діяльність педколективу з формування і розвитку екологічної культури учнів.
* Важкі діти: типи, причини, особливості виховання і навчання та ін.
При проведенні педагогічної ради у формі ділової гри „акваріум” необ-хідно дотримуватись такого порядку:
1. Сформуйте групу (3-6 осіб), включивши до її складу найкомпетентні-ших з даної проблеми педпрацівників.
2. Членам групи запропонуйте місце за окремим столом у центрі примі-щення. Це – „риби”, їх завдання – висловити почергово (по колу) свою думку з приводу даного питання та ефективних шляхів його вирішення. Для кожно-го виступу пропонується 2-3 хвилини. В залежності від складності проблеми визначається 2-3 кола для обговорення.
Кожен із членів групи при потребі може виконувати певну роль (учителя, класного керівника, психолога, керівника школи, голови ради школи чи батьківського комітету, представника місцевої виконавчої влади, інспектора, методиста тощо) і висловлювати своє бачення проблеми і пропо-зиції щодо її розв’язання з точки зору обраної ролі.
3. Всі інші члени педагогічної ради слідкують за ходом обговорення проблеми в „акваріумі”, записують незрозуміле, сумнівне, продумують запитання членам творчої групи (рибам) і зміст своїх власних пропозицій щодо вирішення даного питання, які вони висловлюють після закінчення обговорення проблеми „рибами”.
4. Експертна група (3-5 осіб) узагальнює висловлені пропозиції і виробляє проект рішення педагогічної ради.
5. Голова педагогічної ради ставить запропонований проект на голосування.
В окремих випадках, коли проблема носить гострий характер, доцільно створити два „акваріуми”, які могли б представити різні точки зору, два погляди на одну й ту проблему.
Проведення такого засідання потребує тривалої серйозної підготовки всіх членів педагогічної ради і особливо головуючого та „риб”, які мають якомога глибше „зануритися” в проблему, опрацювати науково-теоретичну літературу, проаналізувати наявний досвід, зважити реальні можливості педколективу, подумати над програмою розв’язання даної проблеми.
„БЕЗ ТАБУ”

Творчою групою слухачів місячних курсів новопризначених заступників директорів шкіл з виховної роботи була розроблена модель засідання педаго-гічної ради з проблеми „Впровадження в систему роботи школи нетрадицій-них форм і методів виховання відповідно до „Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності” у формі ток-шоу „Без табу”, в якій знайшли оптимальне поєднання елементи педагог-гічного рингу, творчої дискусії та дебатів.
Визначено технологію підготовчого періоду: від створення і організації роботи ініціативної групи, добору і опрацювання літератури, розробки анкет, проведення соціологічних досліджень – до використання індивідуальних і групових форм роботи з педагогічними кадрами; забезпечення психологічної підготовки колективу до активної участі в обговоренні проблеми, проведення відкритих виховних заходів з метою практичного панорамного показу нових нетрадиційних форм і методів виховання, конкретизації змісту дискусії, розробки проекту рішення педагогічної ради.
Творчою групою запропоновано і доцільну схему розміщення членів педагогічної ради.
В ролі „ведучого” – директор (заступник директора з виховної роботи).
Точки зору „За” і „Проти” представляють і аргументують компетентні, добре підготовлені педагоги.
Групи підтримки „За” і „Проти” – члени педагогічної ради (за власним вибором).
Експерти – директор школи, психолог, заступник директора з навчально-виховної роботи, досвідчений учитель.
Така форма проведення засідання педагогічної ради дасть можливість кожному висловлювати свою точку зору, включитися у самостійний і колективний пошук, сприятиме формуванню критичного мислення, розвитку ініціативи і творчої активності педагогів.
МАЙСТЕР – КЛАС

Засідання педагогічної ради у формі „майстер-клас” доцільне з метою пропаганди і творчого впровадження ідей особливо актуального і перспективного досвіду вчителя – майстра, класного керівника, узагальнено-го адміністрацією школи, колегією рай(міськ)во, радою методкабінету, вченою радою, ОІППО, колегією Міністерства освіти і науки України.
Особливу увагу треби приділити розкриттю технології досвіду, відпрацюванню практичних умінь творчої її трансформації в індивідуальну педагогічну лабораторію вчителів.
Форму „майстер-клас” доцільно використати з метою пропаганди перспективного досвіду з таких проблем:
* диференціація навчання у звичайному класі;
* діагностика рівня розвитку навчальних досягнень учнів;
* диференціація й індивідуалізація домашніх завдань;
* організація позакласної роботи з предмета;
* створення системи громадянського виховання;
* формування і розвиток класного колективу;
* організація колективної творчої діяльності (технологія підготовки колективної творчої справи);
* застосування ефективних форм і методів морально-правового виховання учнів;
* удосконалення системи педагогічного всеобучу батьків;
* технологія підготовки і проведення батьківських зборів та інших.
„ДІАМАНТ”

Засідання педагогічної ради у формі ділової гри „діамант” можна провести при обговоренні таких проблем:
* Мета і завдання шкіл України на межі століть. Проблеми реформування.
* Демократизація школи. Невикористані резерви.
* Оновлення виховної роботи в сучасній школі. Складові успіху.
* Реалізація ідеї захисту дитини в сучасній школі, сім’ї, суспільстві.
* Творча особистість. Умови становлення і розвитку.
Проведенню засідання педагогічної ради у такій формі має передувати серйозна підготовча робота. З метою забезпечення належної теоретичної підготовки вчителів доцільно використати можливості основних форм і методів внутрішкільної методичної роботи (проблемного семінару, методичних об’єднань, творчих груп, тематичних групових та індивідуаль-них консультацій, методичних оперативних нарад, лекторію), стимулювати самоосвіту педпрацівників.
Педагогічна рада у формі гри „діамант” проводиться так:
1. Голова педагогічної ради, обгрунтувавши актуальність проблеми, яка виноситься на обговорення, дає завдання назвати найважливіші аспекти даної проблеми, найголовніші чинники, без яких неможливе успішне її розв’язання (їх має бути не менше дев’яти).
Названі членами педколективу проблеми (чинники) записуються.
Так, наприклад, обговорюючи проблему „Ефективність виховної роботи в школі. Від чого вона залежить? Що слід зробити для її піднесе-ння?”, члени педагогічної ради назвали такі фактори:
* Створення системи виховної роботи.
* Вивчення і врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.
* Створення сприятливих умов для самореалізації кожної особистості.
* Запровадження особистісно орієнтованої системи виховання.
* Ефективна реалізація виховного потенціалу уроку.
* Упровадження нових технологій виховання.
* Забезпечення наступності у вихованні.
* Розвиток учнівського самоврядування.
* Підвищення рівня підготовки педкадрів з питань виховання.
* Науково-методичне забезпечення виховного процесу.
* Гуманізація навчально-виховного процесу.
* Якість планування виховної роботи.
* Упровадження педагогічної підтримки.
* Удосконалення навчально-матеріальної бази.
* Системний підхід до управління виховною роботою.
* Зміцнення співдружності школи, сім`ї та громадськості.
2. Пропонується кожному з присутніх намалювати „діамант” (ромб, поділений на 9 клітинок) і розташувати в ньому дев`ять обраних названих проблем (чинників) в порядку їх важливості, значущості:
* у верхній клітинці „діаманта” – найважливіший, на думку кожного, чинник;
* у двох клітинках нижче – важливі;
* у трьох середніх – менш важливі;
* у двох нижчих – чинники, які не мають особливого значення;
* у найнижчий клітинці – той, що значення не має.
3. Далі пропонується зробити спільний „діамант” разом з ближнім сусідом по парті, потім – в четвірці та вісімці колег, знайшовши, на думку всіх членів кожної підгрупи, оптимальний варіант розташування дев`яти з названих колегіально чинників (аспектів проблеми) у порядку їх важливості, значущості.
4. По одному представнику від „четвірки” (вісімки) виходить до дошки і малюють спільний „діамант”, колегіально визначивши ступінь важливості проблем.
5. Голова педагогічної ради пропонує порівняти індивідуальний, груповий і колегіальний варіант „діаманта” і організовує обговорення визна-чених шляхом консенсусу найважливіших аспектів проблеми.
6. Колегіально визначається програма дій педколективу щодо розв`язан-ня проблеми.
7. Приймається рішення педради.
ПЕДАГОГІЧНИЙ РИНГ
В ряді шкіл області практикується проведення засідань педагогічної ради у формі педагогічного рингу.
Він може проводитися тоді, коли в колективі існують протилежні погляди на визначену проблему і є необхідність у виробленнф єдиних підходів до її розв`язання.
Ця форма дає можливість глибше осмислити суть нових ідей, виявити загальну ерудицію і рівень компетентності вчителів, формувати нове педагогічне мислення, розвивати творчий потенціал педколективу.
Для проведення педагогічної ради у формі педагогічного рингу можна взяти такі питання:
* Ключові проблеми реформування сучасної школи.
* З чого починається громадянин України? Наша концепція громадянсь-кого виховання.
* Модель особистості сучасного школяра. Ваше бачення.
* Учитель – учень: грані співробітництва на уроці та в позакласній роботі.
* Резерви ефективності педагогічної праці. Які вони?
* Розвиток творчого потенціалу вчителя, педколективу.
* Інтесифікація навчально-виховного процесу в сучасній школі: за і проти.
Ефективність проведення педагогічного рингу значною мірою залежатиме від уміння керівника школи вичленити головні аспекти проблеми і визначити кількість і зміст раундів (їх може бути 3-4).
Так, наприклад, педагогічний ринг на тему: „Творчий потенціал вчите-ля і педколективу” може складатися з 3-х раундів:
1. Портрет творчого вчителя.
2. Що заважає творчості?
3. Як розвивати творчий потенціал педколективу?
Кожен раунд являє собою поєдинок протилежних думок, поглядів, позицій (наприклад, „оптиміста” і „песиміста”, молодого вчителя і ветерана педагогічної праці, класного керівника і психолога, вчителя початкових кла-сів і класного керівника 5 класу, вчителя і заступника директора школи тощо).
Опоненти визначаються заздалегідь. Кожен із них формує групу підтримки, яка при необхідності допомагає йому відстоювати висловлені твердження, аргументувати їх.
Рада наймудріших (група аналізу), уважно слідкуючи за ходом полеміки, оцінює рівень захисту опонентами їх погляду на проблему, підбиває підсум-ки кожного раунда зокрема і рингу в цілому.
Зроблені групою аналізу узагальнення стають підставою для прийняття рішення.
Голова педагогічної ради пропонує проект підготовленого групою аналізу рішення, організовує його обговорення і ставить на голосування.

ТВОРЧА ГРА „РЕКЛАМА”

Так, наприклад, педагогчну раду на тему „Удосконалення роботи педколективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду” можна провести у формі творчої групи „Реклама”.
Заздалегідь створюються 3-4 мікрогрупи. Кожна з них рекомендацією керівника школи чи з власної ініціативи вибирає об`єкт для реклами: творчі знахідки вчителя-майстра, методичного об`єднання, творчої групи, досвід педколективів інших шкіл тощо. Готує концентроване повідомлення про суть досвіду та його перспективність. На виступ (рекламу) кожній групі відводиться 8-10 хвилин. Реклама має бути змістовною, цікавою, переконли-вою, містити необхідні й достатні для характеристики рекламованого об`єкта відомості. Доцільне використання наочності: таблиць, схем, відеокліпів тощо.
Форму творчої гри „Реклама” рекомендуємо застосувати, наприклад, для презентації досвіду роботи педколективів, учителів, схваленого Міністерством освіти і науки України, колегією управління освіти і науки облдержадміністрації, рай(міськ)во, науково-методичною радою обл. ІППО та радою РМК.
При цьому можна використати матеріали збірників „Передовий педагогічний досвід Кіровоградщини у новому баченні” та „Ідеї вчителя – в освіті сьогодення”, виданих до 80-річчя від дня народження В.Сухомлинського (Методичний вісник. 1998, № 18), „Інноваційний пошук в освітньому просторі Кіровоградщини” (Методичний вісник, № 28).


Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів